LJUSET

 

Ett Bårtäcke för Jämjö pastorat och kyrkorna: 
Jämjö, Ramdala, Torhamn och Sturkö.

Trots att alla kyrkorna är pampiga och ganska tunga med rustika material och former i trä, sten och vackert murat välvt tak, finns det en värme och hoppfullhet i alla kyrkorna. Jag har valt ett grafiskt och tydligt uttryck i Bårtäckets utformning för att passa in men ändå synas i de pampiga kyrkorna, med färger och ett utryck som funkar bra för alla fyra platser. Det finns en röd tråd genom alla kyrkorna som möts i havet, solen och strålar med små gulddetaljer.

Solen är placerad centralt på bårtäcket så att den hamnar över hjärtat på personen under. Himmlen är ljusare närmast solen och tonas mörkare längre bort. Havet har en blågrön nyans som även skulle kunna funka som land. En solgata speglas som en väg mot solen och tre strålar fortsätter från solen upp mot himmelen. Vid horisonten finns ett ljust skimmer, det skulle kunna vara livet. Längst ner på bårtäcket finns ett kors som ska broderas i guld, det ska synas bra när man sitter i kyrkbänkarna och förhoppningsvis skänka tröst. Solen med strålarna är viktiga att få in, där finns hoppet och det som drar blicken. För mig är även speglingen spännande, det bildar plötsligt en tillfällig stig. Välkomnande men ändå längt borta, slingrigt, som livet.

ljuset_process_ateljeljuset_process_atelje
ljuset_färgtestljuset_färgtest
ljuset_färgningljuset_färgning
ljuset_broderiljuset_broderi
ljuset_korsetljuset_korset
0101
0303

Ett bårtäcke blir som en sista hälsning av den avlidna under en begravning, det som skiljer mellan oss levande och den bortgångna. När ord inte finns kan det finnas tröst i tyget, det taktila, en gräns mellan vår levnadsvärld och en annan. 

Havet som yta kan ses som en gräns men också som ett möte, en länk. Jag tänker på gränsen men kanske än mer på länken. Vad finns kvar när den fysiska kroppen försvinner, spår vi lämnar i naturen, människor vi påverkat. Precis som vattnet får ringar på ytan när vi rör det, tänker jag att viktiga människor i våra liv skapar en rörelse i oss.

Stort tack för att jag har fått lära känna er, de fina kyrkorna och er vackra omgivning. Att göra ett bårtäcke är ett stort ansvar och en fantastisk ära. Min förhoppning är att det ska få finnas med er länge och kanske skänka hopp och tröst till de som väljer att använda det.

thumb_ljusetthumb_ljuset