About

Det är i utforskandet och undersökandet jag finner min lustfyllda drivkraft i konsten, där börjar min arbetsprocess. Jag arbetar med levande föränderliga material som jag sammanför med textil T.ex järn, koppar, mögel och avokado. Samtidigt som något förfaller eller löses upp växer nya uttryck fram. Det okontrollerade tillägget till min process ger mig ytterligare en dimension i konsten då jag upplever att konstverket får en egen historia med ärr, spår och tecken på tid.

Min undersökningsfas leder till ett långsamt metodiskt arbete där tankarna hinner djupna i takt med att verket växer fram. Uppbrutna organiska former, som bit efter bit blir slutna med ådror och nerver. Det är en tidsrik del av arbetsprocessen där jag formar noggrant och beslutsamt samtidigt som jag syr in mina tankar och ger det en berättelse. Fyllda och tomma hålrum som fångas in och visar lite men inte allt.Jag arbetar rumsligt skulpturalt, med referenser både till naturen och människan. I det rumsliga undersökande använder jag textilens egenskaper för att gå upp i skala såväl som de precisa detaljrika i en strävar efter att min konst ska kunna upplevas från olika avstånd.Betraktaren blir inbjuden att gå in i verket fysiskt eller sinnligt.

Mina tankar och berättelser har ofta en vemodig poetisk framtoning. Både i material och tankegång arbetar jag med kampen mellan den ostyrda friheten och det tvingande kontrollerande, som gränsar till trygghet.

Ett återkommande tema är förhållandet till vår inre och yttre verklighet, livsberättelser. Jag känner en motstridighet till vårt samhälle och vår sociala struktur, med allt snabbare informationsflöde och växande förväntningar. Det gör mig låst i något jag själv inte bestämt och styr över, lämnar det spår i mina inre rum? Mitt inre slåss mellan naturen, staden och min egen innerlighet i ett sökande efter en trygg plats. I konsten ser jag något hållbart där jag rotar mig och djupnar, med handens arbete filtrerar jag information och fokusera, i verket fångar jag tid och tankar som annars tycks springa iväg.

blt_anni

CV

Utbildning

2022
Färga med naturliga färgämnen, Kurs på KKV Bohuslän

2020
Kasuri, sommarkurs i japansk väv- och färgningsteknik på Capellagården, Öland

2018
Fristående kurs Gröngestaltning i stadsmiljö, HDK 15 hp, Göteborg

2016
Kurs i Konstruktionssvetsning i metall på KKV i Göteborg

2009-2012
Konstnärligt kandidatprogram i textilkonst, Högskolan för Design och Konsthantverk, Göteborg

2007-2008
Kläder 1 år, Stenebyskolan, Dals Långed

2006-2007
Textil 1 år, Stenebyskolan, Dals Långed

Separatutställningar

2025 - kommande
Galleri, konsthantverkarna Örebro

2021
Omnikvariatet, Uppsala

2019
Pannrummet, Konstepidemin

2017
Ut och insikt - Galleri Floras Rike, Botaniska trädgården, Göteborg
Borttappade rum - Karlskrona Konsthall, Blekinge

2015
Kulturhuset, Bräknehoby
Blekingestugan, Bräknehoby
Nyfket på Rättviks gammelgård, Dalarna

Grupputställningar - Urval

2024 - kommande
Craft Days, 2-5 maj.

2023
TILLFÄLLIGHETER, Stenebykonsthall, tillsammans med Karin Granstrand, Karolina Hägg, Simon Westling, Beata Grahn och Jonas Olsson. 11 nov-3 dec.

2021
Längtan, Craft Days i Göteborg, kurerad av KÅDA och Sofia Styx

2020
Cill Rialaig Art center, Irland

2017
MajornaKonstrunda, Röda Sten Göteborg

2016
Blekinge Konstrunda, Kulturcentrum Ronneby

2015
Blekinge Konstrunda, Kulturcentrum Ronneby
Vi och ni som undrar varför i: 
Bergianska Trädgården, Stockholm
Curmanska Magasinet, Linköping

2014
Blekinge Konstrunda, Eriksberg Blekinge
Vi och ni som undrar varför i:
Olofsforsbruk, Nordmaling
Glashuset, Umeå
Kuwasawa Designskola, Tokyo Japan

Konstnärssamtal

2023
Panelsamtal till utställningen TILLFÄLLIGHETER tillsammans med Beata Grahn, Karolina Hägg, Simon Westling, Jonas Olsson, Karin Granstrand. Stenebykonsthall 23 nov.

2016
Ut och Insikt genom konsten, Karlskrona konsthall, Artisttalk, 12 oktober.

2015
Konstnärssamtal och öppen visning av utställning, Linköping.

2014
Konstnärssamtal på Kuwasawa Designskola, Japan.
Samtal om dagens textilkonst samt inbjuden moderator Annika Ekdahl, Kulturcentrum, Ronneby

Upprag

2019
Bårtäcke för Jämjöpastorat Jämjö kyrka, Blekinge

2017
Bårtäcke för Olofsström Kyrka, Blekinge

2013-2015
Delaktig i att starta upp och driva det virtuella galleriet NTAGallery som visar samtida nordisk textilkonst

2012-2015
Styrelseledarmot i nätverket NTA Nordic Textile Art

Residens

2019
Cill Rialaigh art center, Irland

Fältstudier

2019
Japan, Tokushima - Fältstudier: indigoodling och framställning samt färgning.
Besök hos: BUAISOU, Litte lindigo museum, Aizumicho Historical Museum, Kyoto Shibori m.m.

Workshop

2019
GIBCA Extended Öppenworkshop med Vejdesällskapet, Växtverket, Göteborg

2018
Indigofärgning och shibori, samarbete med Kulutrcentrum i Ronneby Kulturaktiviteter för unga i Blekinge.

2016
Reservagefärgning och modul, interaktionskurs, Bräkne-hoby folkhögskola.

2015
Stafettbroderi och Kedjepoesi på Curmanska magasinet, Linköping.

2014
På Löpande band, öppen workshop på Olofsfors bruk, Nordmaling.
Chain poetry and embroidery, at Tokyo Zokei University, Japan.

Annat

2021
Digital Julkalender, konst i Blekinge lucka nr 7

Stipendier – Urval 

2021
Arbetsstipendium ettårigt, Konstnärsnämnden

2020
Estrid Ericsons stiftelse
Helge Ax:son Johnsons stiftelse

2019
IASPIS Konstnärsnämnden internationellt kulturutbyte - Irland
IASPIS Konstnärsnämnden resestipendium - Japan
Estrid Ericsons stiftelse
Helge Ax:son Johnsons stiftelse

2018
Willhelm och Martina Lundgrens stipendiefond

2017
Johnny Martinssons stiftelse

2016
PRONTO Projektstöd Göteborg stads Kulturnämd 
Ateljestipendium, Göteborgstad
Estrid Ericssons stiftelse
Willhelm och Martina Lundgrens stipendiefond

2015
Willhelm och Martina Lundgrens stipendiefond

2014
IASPIS, Internationellt Kulturutbyte
Företagarna Göteborg, Resestipendium

Intervju

Intervju i podden KONST I BLEKINGE

Videoporträtt av KONST I BLEKINGE

Anställning

2019 - pågående
Textiltekniker, HDK-Valand Steneby

2017
Textilkonservator Husgerådskammaren Kungliga slottet stockholm

Medlemskap

KRO, NTA, BUS, Majorna Konstrunda, KKV

© 2023 annifogert