TEXTIL KONST UTFORSKAR MÄNNISKANS INRE

"Hur ser en människans inre liv ut? Det undrar Anni Foglert och beskriver sina aningar genom högst amorfa, närmast organiskt fysiska verk. Minnen, känslor och tankar kan både vara vackra och ärgiga solkiga. Inre konflikter kan brytas mot stillhetens vila. Lin, ull, siden och rostig järntråd är hennes material."

"Skörheten i de konstnärliga uttrycksmedlen står i spännande kontrast till den rustikt timrade miljön i Curmanska magasinet. Textilkonst som sträckt sig långt över materialets begränsningar till fritt skapande konst i jämbredd med alla andra fria konstarter. Ett språng har tagits i och ur den textila konstens historia in i en vibrerande nutid."

Läs hela recensionen här!