UT OCH INSIKT - ANNI FOGLERT

Välkommen på Utställning i Galleri Floras Rike!

"Oanade djup samt öppningar, skikt plockas isär och undersöks. Konstnären Anni Foglert låter en avokadokärna spegla vår mänsklighet."

Projektet har fått beviljat stöd från Göteborgs stads Kulturnämnd