INNEBOENDE

Ett rum som har formats av tiden,
de kryper i sprickor och andas långsamt,
en närvaro av det som har passerat.

I det här projektet arbetar jag med närvaro, känslan av att vara fullkomligt bebodd. Jag arbetar med en specifik plats där jag observerar tid, spår och rytm (det kan vara ljud, vind, rörelse, andning, ljusspel och doft) men ställer samtidigt frågor om känslan av närvaro i oss, att vara hel och delaktig i sitt liv, att leva.

Detta är en av Installationerna från en utställning i samband med Blekinge konstrunda 2015, utställningen är i en gammal Blekingestuga från 1745, i Bräkne-Hoby. Det är en fantastisk stuga med mycket egen identitet som syns i dess förfall och föremål som fortfarande finns kvar. I rummen i Blekingestugan ställs olika konstinstallationer ut, inspirerat av platsen berättar de olika installationerna om tid och närvaro.

Inneboende, Rumslig installation, Papper, trä och dagsljuslampor.

Anni Foglert InneboendeAnni Foglert Inneboende
Anni Foglert InneboendeAnni Foglert Inneboende
Anni Foglert InneboendeAnni Foglert Inneboende