INNEBOENDE

OCH 

HÄR BODDE EN GÅNG EN BÅTSMAN

2015

Ett rum som har formats av tiden,
de kryper i sprickor och andas långsamt,
en närvaro av det som har passerat.

I det här projektet arbetar jag med närvaro, känslan av att vara fullkomligt bebodd. Jag arbetar med en specifik plats där jag observerar tid, spår och rytm (det kan vara ljud, vind, rörelse, andning, ljusspel och doft) men ställer samtidigt frågor om känslan av närvaro i oss, att vara hel och delaktig i sitt liv, att leva.

Detta är en av Installationerna från en utställning i samband med Blekinge konstrunda 2015, utställningen är i en gammal Blekingestuga från 1745, i Bräkne-Hoby. Det är en fantastisk stuga med mycket egen identitet som syns i dess förfall och föremål som fortfarande finns kvar. I rummen i Blekingestugan ställs olika konstinstallationer ut, inspirerat av platsen berättar de olika installationerna om tid och närvaro.

Inneboende, Rumslig installation, Papper, trä och dagsljuslampor.

Anni Foglert Inneboende
Anni Foglert Inneboende
Anni Foglert Inneboende

HÄR BODDE EN GÅNG EN BÅTSMAN


Som en inneboende, på besök, absorberar jag rytmen, ljuden och doften på platsen. Jag hör nästan steg, känner hur någon eller något andas mig i nacken. En skymt eller ett litet knarrande gör sig hört, men ger sig inte helt till känna.

Jag tar det ett steg vidare och funderar kring vilka som bott här. Tillsammans med det som går att finna om platsen bygger jag en berättelse och skapar en närvaro. Något som pågår utanför tiden men som ändå är väldigt rådande.

Anni Foglert rumslig installation,
Anni Foglert rumslig installation,
Anni Foglert rumslig installation
Anni Foglert rumslig installation
Anni Foglert rumslig installation
Anni Foglert rumslig installation

Selected Works

Följa med sömnInstallation

RUM FÖR LIVInstallation

INRE RUMInstallation

UT- OCH INSIKT 1Målningar

LOST SPACEInstalation

LJUSETBårtäcke

INNEBOENDEInstalation